Voorwaarden

  • Profiteer van de lagere cursusprijzen door tijdig aan te melden (en te betalen)!


De cursussen en masterclasses worden u aangeboden onder de navolgende voorwaarden:


Opleidingspunten

Elke cursus of masterclass is goed voor vier of vijf opleidingspunten in de zin van de Verordening Permanente Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten. Bij de betreffende cursus en masterclass is het aangegeven voor hoeveel opleidingspunten de desbetreffende cursus of masterclass goed is.


Prijs

De cursussen en masterclasses in deze brochure worden u aangeboden onder de navolgende voorwaarden:

De prijs is afhankelijk van:
• het tijdstip van aanmelding;
• de vraag of het over een cursus of masterclass gaat;
• de duur (het aantal opleidingspunten) van de cursus of masterclass:

De prijs bedraagt:
bij een cursus van vier uur (vier opleidingspunten):
• € 320,- (exclusief BTW) bij aanmelding vóór 1 maart 2017 (cursussen voorjaar) c.q. vóór 1 oktober 2017 (cursussen najaar);
• € 360,- (exclusief BTW) bij aanmelding op of na 1 maart 2017 (cursussen voorjaar) c.q. op of na 1 oktober 2017 (cursussen najaar) maar uiterlijk één maand vóór de cursusdatum;
• € 400,- (exclusief BTW) bij aanmelding binnen één maand vóór de cursusdatum;

bij een cursus van vijf uur (vijf opleidingspunten):
• € 400,- (exclusief BTW) bij aanmelding vóór 1 maart 2017 (cursussen voorjaar) c.q. vóór 1 oktober 2017 (cursussen najaar);
• € 440,- (exclusief BTW) bij aanmelding op of na 1 maart 2017 (cursussen voorjaar) c.q. op of na 1 oktober 2017 (cursussen najaar) maar uiterlijk één maand vóór de cursusdatum
• € 480,- (exclusief BTW) bij aanmelding binnen één maand vóór de cursusdatum;

bij een masterclass van vier uur (vier opleidingspunten):
• € 380,- (exclusief BTW) bij aanmelding vóór 1 maart 2017 (masterclasses voorjaar) c.q. vóór 1 oktober 2017 (masterclasses najaar);
• € 420,- (exclusief BTW) bij aanmelding op of na 1 maart 2017 (masterclasses voorjaar) c.q. op of na 1 oktober 2017 (masterclasses najaar) maar uiterlijk één maand vóór de datum van de masterclass;
• € 460,- (exclusief BTW) bij aanmelding binnen één maand vóór de datum van de masterclass;

Doelgroep

* Kleine groepen:
* cursussen: maximaal 40 personen
* masterclasses: maximaal 20 personen
* Bij overschrijding van het maximaal aantal deelnemers volgt een nieuwe cursus of masterclass in hetzelfde kalenderjaar. Indien mogelijk wordt op dezelfde dag en dezelfde tijd een parallelcursus georganiseerd, waarbij de docenten van vóór en na de pauze wisselen. Dit geldt niet voor de masterclasses.
* Advocaten uit de arrondissementen Oost-Brabant en Zeeland-West-Brabant hebben voorrang bij plaatsing.

Cursusplaats

Koning Willem II-stadion, Goirleseweg 34, Tilburg.

Tijden

* cursussen en masterclasses van vier uur: van 14.00 uur tot 20.30 uur met warme maaltijd van 17.15 tot 18.15 uur;
* cursussen van vijf uur: van 15.00 uur tot 20.30 uur met warme maaltijd van 17.15 tot 18.15 uur;
Voor sommige cursussen en masterclasses kan afwijkende aanvangs- en eindtijd gelden, hetgeen dan bij de betreffende cursus of masterclass is aangegeven. In verband met deze afwijkende tijden kan een afwijkende maaltijd of geen maaltijd worden verstrekt.

Cursusmateriaal

Toezending van digitaal cursusmateriaal voorafgaand aan cursus of masterclass. Opleidingsstichting Brabantse Advocaten en OSR Juridische Opleidingen werken uit het oogpunt van milieubewustzijn en efficiency waar het kan papierloos. Daarnaast streven we ernaar om de kosten van cursussen zo laag mogelijk te houden. Om het papierloos werken ook onder onze klanten nog verder te stimuleren bieden wij de reader nog slechts digitaal aan. 

Docenten

In beginsel per cursus tenminste één docent, die uit de rechtspraktijk afkomstig is.

Annulering

* Afmelding voor cursussen en masterclasses is mogelijk tot vier weken voor de datum van de cursus of masterclass in welk geval een bedrag van € 50,- (exclusief BTW) annuleringskosten is verschuldigd.
* Bij afmelding voor een cursus of masterclass binnen vier weken vóór de datum van de cursus of masterclass en bij het niet verschijnen op de cursus of masterclass vindt geen restitutie plaats. Wel kan steeds een collega uw plaats innemen, indien u niet aanwezig kunt zijn.