Rolverdeling

Wat doet u?

 • U meldt zich aan voor deelname aan één of meer cursussen, uitsluitend via de website van de Opleidingsstichting Brabantse Advocaten: www.brabantseadvocaten.nl.
 • Bij aanmelding wordt gelijktijdige betaling verlangd (gewoon met uw bankpas door middel van iDeal). U ontvangt direct een factuur. De bevestiging van uw aanmelding geschiedt vervolgens door Academie voor de Rechtspraktijk (zie hierna). Dient uw kantoor of organisatie de betaling te verzorgen en bent u zelf niet bevoegd namens uw kantoor of organisatie de betaling te verzorgen, dan kunt u een e-mailadres opgeven van degene die binnen uw kantoor of organisatie wel bevoegd is de betaling te verzorgen. Deze persoon ontvangt dan automatisch een e-mailbericht met een link met behulp waarvan de betaling kan worden verzorgd. Advocaten die niet in staat zijn op deze wijze voor aanmelding en betaling te zorgen kunnen contact opnemen met de Opleidingsstichting Brabantse Advocaten (mevrouw M.J.G. (Marijke) van Zijl-van der Burgt, zie voor contactgegevens hieronder). In dat geval is een afwijkende wijze van aanmelden en betalen mogelijk, maar uw aanmelding wordt ook dan pas geregistreerd na ontvangst van uw betaling!
 • Afmelden voor een cursus (binnen vier weken voor de datum van de cursus) is eveneens slechts mogelijk via de website van de Opleidingsstichting Brabantse Advocaten: brabantseadvocaten.nl. Bij tijdige annulering ontvangt u een creditnota voor de prijs van de cursus met aftrek van € 50,- (exclusief BTW) annuleringskosten. Het bedrag van de creditnota wordt door de Opleidingsstichting Brabantse Advocaten zo snel mogelijk daarna terugbetaald.

Wat doet de Opleidingsstichting Brabantse Advocaten?
De Opleidingsstichting Brabantse Advocaten zorgt voor:

 • het afsluiten van een overeenkomst met Academie voor de Rechtspraktijk die zorgt voor de gunstige voorwaarden waaronder advocaten in de arrondissementen Oost-Brabant en Zeeland-West-Brabant aan de cursussen kunnen deelnemen;
 • het registreren van de aan- en afmeldingen voor cursussen die via de website www.brabantseadvocaten.nl hebben plaatsgevonden en het doormelden van deze gegevens aan Academie voor de Rechtspraktijk;
 • het verzenden van facturen en creditnota’s aan de hand van de aanmeldingen en afmeldingen die via de website www.brabantseadvocaten.nl hebben plaatsgevonden;
 • de betaling aan Academie voor de Rechtspraktijk voor de deelname van advocaten aan cursussen en masterclasses.

Voor vragen hierover kunt u terecht bij:
Opleidingsstichting Brabantse Advocaten
Postbus 1095, 5004 BB Tilburg
Telefoon: 013 4635599
Fax: 013 4632266
Internet: brabantseadvocaten.nl

Voor vragen inzake facturen, creditnota’s en betaling:
mevrouw M.J.G. (Marijke) van Zijl-van der Burgt
E-mail: m.van.zijl@brabantseadvocaten.nl

Voor overige vragen:
de heer mr. J.P.M. (Joop) van Zijl
E-mail: j.van.zijl@brabantseadvocaten.nl

Wat doet de Academie voor de Rechtspraktijk?
De Academie voor de Rechtspraktijk zorgt voor:

 • de organisatie van de cursussen;
 • verzending van de bevestigingen van aanmelding aan de advocaten die zich bij de Opleidingsstichting Brabantse Advocaten voor deelname aan één of meer cursussen hebben aangemeld;
 • de toezending van het materiaal voorafgaand aan de cursus;
 • na afloop van de cursus: het verstrekken van de certificaten ter zake van de behaalde opleidingspunten in het kader van de Verordening op de Permanente Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Voor vragen hierover kunt u terecht bij:
Academie voor de Rechtspraktijk
de heer Jeroen van Tol
E-mail: jeroen@avdr.nl
Telefoonnummer: 030-2201070