Rolverdeling


Wat doet u?

- U meldt zich aan voor deelname aan één of meer cursussen, masterclasses of trainingen, uitsluitend via de website van de Opleidingsstichting Brabantse Advocaten: brabantseadvocaten.nl.
- Bij aanmelding wordt gelijktijdige betaling verlangd (gewoon met uw bankpas door middel van iDeal). U ontvangt direct een factuur. De bevestiging van uw aanmelding geschiedt vervolgens door OSR Juridische Opleidingen (zie hierna). Dient uw kantoor of organisatie de betaling te verzorgen en bent u zelf niet bevoegd namens uw kantoor of organisatie de betaling te verzorgen, dan kunt u een E-mailadres opgeven van degene die binnen uw kantoor of organisatie wel bevoegd is de betaling te verzorgen. Deze persoon ontvangt dan automatisch een E-mailbericht met een link met behulp waarvan de betaling kan worden verzorgd. Advocaten die niet in staat zijn op deze wijze voor aanmelding en betaling te zorgen kunnen contact opnemen met de Opleidingsstichting Brabantse Advocaten (mevrouw M.J.G. (Marijke) van Zijl-van der Burgt, zie voor contactgegevens hieronder). In dat geval is een afwijkende wijze van aanmelden en betalen mogelijk, maar ook in dit geval wordt uw aanmelding pas geregistreerd na ontvangst van uw betaling!
- Afmelden voor een cursus, masterclass of training (binnen vier weken voor de datum van de cursus, masterclass of training) is eveneens slechts mogelijk via de website van de Opleidingsstichting Brabantse Advocaten: brabantseadvocaten.nl. Bij tijdige annulering ontvangt u een creditnota voor de prijs van de cursus, masterclass of training onder aftrek van € 50,- (exclusief BTW) annuleringskosten. Het bedrag van de creditnota wordt door de Opleidingsstichting Brabantse Advocaten zo snel mogelijk daarna terugbetaald.

Wat doet de Opleidingsstichting Brabantse Advocaten?

 De Opleidingsstichting Brabantse Advocaten zorgt voor:

- het afsluiten van een overeenkomst met OSR Juridische Opleidingen die zorgt voor de gunstige voorwaarden waaronder advocaten in de arrondissementen Oost-Brabant en Breda, Middelburg aan de cursussen, masterclasses en trainingen kunnen deelnemen;
- het registreren van de aan- en afmeldingen voor cursussen, masterclasses en trainingen die via de website brabantseadvocaten.nl hebben plaatsgevonden en het doormelden van deze gegevens aan OSR Juridische Opleidingen;
- het verzenden van facturen en creditnota’s aan de hand van de aanmeldingen en afmeldingen die via de website brabantseadvocaten.nl hebben plaatsgevonden;
- de betaling aan OSR Juridische Opleidingen voor de deelname van advocaten aan cursussen, masterclasses en trainingen.

Voor vragen hierover kunt u terecht bij:
Opleidingsstichting Brabantse Advocaten
Postbus 1095, 5004 BB Tilburg
Telefoon: 013 4635599
Fax: 013 4632266
Internet: brabantseadvocaten.nl

Voor vragen inzake facturen, creditnota’s en betaling:
mevrouw M.J.G. (Marijke) van Zijl-van der Burgt
E-mail: facturering@brabantseadvocaten.nl

Voor overige vragen:
de heer mr. J.P.M. (Joop) van Zijl
E-mail: info@brabantseadvocaten.nl

Wat doet OSR Juridische Opleidingen?

OSR zorgt voor:
- de organisatie van de cursussen, masterclasses en trainingen;
- verzending van de bevestigingen van aanmelding aan de advocaten die zich bij de Opleidingsstichting Brabantse Advocaten voor deelname aan één of meer cursussen, masterclasses en trainingen hebben aangemeld;
- de toezending van het digitaal materiaal voorafgaand aan de cursus of masterclass;
- na afloop van de cursus, masterclass of training: het verstrekken van de certificaten ter zake van de behaalde opleidingspunten in het kader van de Verordening op de Permanente Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Voor vragen hierover kunt u terecht bij:
OSR Juridische Opleidingen
Postbus 19077, 3501 DB Utrecht
Telefoon: 030 2315314
Fax: 030 2367298
Mr. C.A.J. (Carla) Leentjens (senior consultant juridische opleidingen)
E-mail: leentjens@osr.nl