Docenten

prof. mr. A.C. van Schaick

advocaat, hoogleraar civiel (proces)recht Universiteit van Tilburg en raadsheer-plaatsvervanger


Bert van Schaick heeft rechten gestudeerd aan de Katholieke Hogeschool Tilburg. Daarna is hij Assistent in Opleiding geworden aan de Katholieke Universiteit Brabant en universitair docent aan de Universiteit van Utrecht. Hij promoveerde in 1994 bij professor mr. H.C.F. Schoordijk op het onderwerp “Contractsvrijheid en nietigheid.” Bert is sinds 1989 werkzaam bij Linssen cs Advocaten en sinds 1998 is hij tevens partner bij Linssen cs Advocaten.
Bert van Schaick geeft regelmatig (hooggewaardeerde) cursussen voor rechters, advocaten en rechtsbijstandverzekeraars over diverse vermogensrechtelijke onderwerpen. Sinds 2004 is Bert een actieve raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam en sinds 2008 is hij ook hoogleraar privaatrechtelijke rechtshandhaving en rechtsvergelijking aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 24 augustus 2012 is Bert ook cassatieadvocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden. Dankzij zijn veelzijdigheid kent Bert zijn vak door en door. Door zijn wetenschappelijke activiteiten weet hij welke ontwikkelingen er gaande zijn en welke nieuwigheden er op stapel staan; daar speelt hij als advocaat op in. Dankzij zijn rechterlijke ervaring kan hij als advocaat goed beoordelen hoe een rechter naar de zaak zal kijken.


Cursussen van prof. mr. A.C. van Schaick

    Momenteel zijn geen cursussen beschikbaar.