Strafrecht

Donderdag 19 december 2019 (van 13.00 uur tot 17.15 uur)

Aantal opleidingspunten: 4

Docent(en):

Mr. G.H. Meijer (Senior rechter bij de Rechtbank Overijssel, auteur, docent en theatermaker)

Over enkele jaren zal er een nieuw wetboek van strafvordering worden ingevoerd dat een forse wijziging zal brengen in de wijze waarop wij het strafproces in Nederland voeren. Er zal niet meer worden gedagvaard, doch het proces wordt ingeleid en de verdachte wordt opgeroepen. Pro forma behandelingen, louter om termijnen zeker te stellen in zaken van gedetineerden, zullen niet meer op de openbare zitting plaatsvinden maar in raadkamer, zoals nu ook plaatsvindt bij de behandeling van vorderingen gevangenhouding. Als advocaat zult u nu al moeten anticiperen op deze rigoureuze komende veranderingen in het strafproces. Komende wetgeving op het gebied van de voorwaardelijke invrijheidstelling en de meerdaadse samenloop komt op deze dag ook ruimschoots aan bod. De cursus zal afgesloten worden met de behandeling van bewijs in strafzaken en de vraag naar het bewijsminimum aan de hand van de meest actuele jurisprudentie. Een must voor de moderne strafrechtadvocaat die op de hoogte wil blijven van de meest recente ontwikkelingen!


De prijs is afhankelijk van het tijdstip van aanmelding:

€ 175,00 (exclusief BTW) bij aanmelding vóór 1 oktober 2019

€ 200,00 (exclusief BTW) bij aanmelding op of na 17 mei 2019 maar één maand voor de cursus

€ 225,00 (exclusief BTW) bij aanmelding binnen één maand voorafgaand aan de cursus


Inschrijven

Indien u wilt inschrijven voor deze cursus, dient u eerst in te loggen. U kunt hieronder inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord.
  • Indien u nieuw bent bij de Opleidingsstichting Brabantse Advocaten, kunt u een nieuwe account aanmaken.
  • Indien u in het verleden reeds cursussen hebt gevolgd bij de Opleidingsstichting Brabantse Advocaten, kunt u uw wachtwoord opvragen.