Welkom bij de Opleidingsstichting Brabantse Advocaten

Vernieuwd cursusaanbod Opleidingsstichting Brabantse Advocaten
Schrijf u nu in voor een van de cursussen in het vernieuwde cursusaanbod van Opleidingsstichting Brabantse Advocaten. Naast een volledig nieuw programma zijn de tarieven flink verlaagd! Komend jaar kunt u zich inschrijven voor actualiteitencursussen op de volgende rechtsgebieden:

 • burgerlijk procesrecht
 • contractenrecht
 • aansprakelijkheidsrecht
 • arbeidsrecht
 • ondernemingsrecht
 • huurrecht
 • bestuursrecht
 • sociaal zekerheidsrecht
 • strafrecht
 • jeugdstrafrecht
 • civiel jeugdrecht

Op elk van deze rechtsgebieden zal in het jaar 2019 twee maal per jaar een cursus worden aangeboden, één maal in de maand juni en één maal in de maand december. De cursussen zullen het karakter hebben van een "kroniek” van het rechtsgebied, aldus dat steeds de actualiteiten van het laatste halfjaar worden besproken. Elke cursus duurt vier uur en levert vier opleidingspunten op.

Let op: Schrijf u in vóór 1 oktober 2019 om zeker te zijn het laagste tarief!

Download hier de brochure met het cursusprogramma.

Vanaf 2019 werkt de Opleidingsstichting Brabantse Advocaten samen met een nieuwe cursusaanbieder: de Academie van de Rechtspraak. Het cursusprogramma is daardoor vernieuwd en er is een aanzienlijke prijsverlaging gerealiseerd. Bij inschrijving vóór 17 mei 2019 en bij deelname aan cursussen op hetzelfde rechtsgebied in zowel juni en december bedraagt de prijsverlaging ten opzichte van 2018 bijna 50%!

Bij deelname aan de cursussen die de Academie voor de Rechtspraktijk via de Opleidingsstichting Brabantse Advocaten realiseert, kunt u rekenen op:

 • praktijkgerichte cursussen op alle belangrijke rechtsgebieden
 • cursussen dicht bij huis in Tilburg
 • samen met collega-advocaten
 • ervaren docenten
 • zeer lage cursusprijzen, met name bij aanmelding vóór 17 mei 2018
 • extra korting bij deelname in zowel juni als december aan cursussen op hetzelfde vakgebied
 • minimale tijdsbesteding door cursustijden zonder onderbreking voor een maaltijd: van 13.00 tot 17.15 (soms: van 9.00 tot 13.15)
 • twee cursusmomenten per jaar: juni en december
 • de cursussen gaan door bij tenminste 15 deelnemers