Tilburg Maastricht Arbeidsrecht (TMA)

Na een succesvolle tweede leergang in 2016 bieden de universiteiten van Tilburg en Maastricht met ingang van januari 2017 opnieuw in 10 cursusdagen een tweede leergang arbeidsrecht aan onder de naam:

Tilburg Maastricht Arbeidsrecht (TMA)

Onderwerpen

Alle kernonderwerpen van het arbeidsrecht komen aan de orde, zoals de aard van de arbeidsovereenkomst, flexibele arbeidsrelaties, bijzondere bedingen, goed werkgeverschap, ziekte en arbeidsongeschiktheid, ontslagrecht, cao-recht, Wet op de ondernemingsraden, uitzenden en payrollen, Europees arbeidsrecht, overgang van onderneming, pensioenrecht, werkloosheid, ambtenarenrecht en arbeidsprocesrecht.

De leergang is een diepgaande leergang over het gehele terrein van het arbeidsrecht met inbegrip van recente wetgeving van de Wet werk en zekerheid. TMA is van hoog academisch niveau maar is bij uitstek ook relevant voor de rechtspraktijk. De docenten zijn geselecteerd op academische kwaliteit, zijn specialisten op hun gebied en zijn veelal (ook) werkzaam in de rechtspraktijk.

Voor wie?

TMA richt zich op de gevorderde arbeidsrechtjuristen, met name uit de regio Brabant, Limburg en Zeeland, en wordt gehouden in Hotel Pullman Cocagne (Vestdijk 47) te Eindhoven.

Docenten

De docenten zijn geselecteerd op academische kwaliteit en kennis van die praktijk en zijn veelal in de rechtspraktijk werkzaam.       
 

Permanente educatieTMA is erkend als specialistenopleiding door de VAAN.

Curatorium

Mw. Prof. Mr. M.S. Houwerzijl
hoogleraar arbeidsrecht aan Tilburg University en buitengewoon hoogleraar Europees en rechtsvergelijkend arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen

Mw. Prof. Mr. S. Klosse
hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Maastricht

Mr. Dr. W. Plessen
directeur Sociale Zaken RGN Randstad holding NV te Diemen, tevens universitair hoofddocent arbeidsrecht Tilburg University

Mr. Dr. S.F.H. Jellinghaus
de Voort advocaten te Tilburg, tevens universitair docent aan Tilburg University
 

Korting voor advocaten in de arrondissementen Oost-Brabant en Zeeland-West-Brabant

De Opleidingsstichting Brabantse Advocaten heeft bij Tilburg Maastricht Arbeidsrecht voor advocaten uit de arrondissementen Oost-Brabant en Zeeland-West-Brabant een korting van 10% bedongen op de kosten van deelname aan de leergang waarvoor normaliter € 5.450,- moet worden betaald. Om voor deze korting in aanmerking te komen gelieve u bij de online aanmelding de optie "cursusgeld met 10% korting bij inschrijving via Opleidingsstichting Brabantse Advocaten (€ 4.905,00)” aan te vinken.

Inschrijven